Oferta dla firm

Oferta

Koszt wykonania usługi, oraz koszt dojazdu maszyny ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

 • wykopy pod fundamenty domów
 • wykopy pod obiekty
 • wykopy pod linie wod-kan, gaz, prąd, tel.
 • zasypywanie ław fundamentowych
 • odkopywanie fundamentów budynków w celu izolacji
 • inne wykopy
 • prace ziemne przy budowie dróg, chodników i parkingów
 • prace ziemne przy budowie obiektów przemysłowych, sportowych i rekraacyjnych
 • prace przy modernizacji obiektów
 • prace przy budowie mostów, wiaduktów drogowych i kolejowych
 • niwelacje terenu
 • równanie terenu
 • skarpowanie terenu
 • prace porządkowe po budowac,
 • wyburzenia i rozbiórki domów
 • wyburzenia i rozbiórki obiektów
 • podkuwanie mostów i wiaduktów
 • kucie starych fundamentów
 • skuwanie posadzek
 • kucie posadzek przemysłowych
 • kucie betonu, skał i innych
 • prace ziemne przy marketach spożywczych
 • budowa zbiorników przeciwpożarowych
 • prace przy zakładaniu pomp ciepła
 • wymiany podbudowy
 • wymiany gruntów
 • korytowanie pod kostkę brukową
 • załadunki / rozładunki samochodów
 • inne prace ziemne